Strengere regels voor uitzendbureaus

silhouette of man holding flamethrower

Heeft u een uitzendbureau of een ander bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt (uitlener)? Of huurt u uitzendkrachten in? Uitzendbureaus en andere uitleners moeten straks toelating aanvragen. Zonder toelating mag u geen arbeidskrachten uitlenen. En bedrijven mogen geen arbeidskrachten inlenen van bureaus die niet toegelaten zijn.

Het toelatingsstelsel voor uitleners van arbeidskrachten moet voorkomen dat arbeidsmigranten onderbetaald worden, slechte huisvesting krijgen en onder slechte arbeidsomstandigheden werken.

Om toelating te krijgen moet u als uitlener: het juiste loon betalen aan uw arbeidskrachten, de juiste belastingaangifte doen, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen, goedgekeurde huisvesting aanbieden (voor buitenlandse arbeidskrachten). De Arbeidsinspectie gaat regelmatig controleren of uitleners zich aan de regels houden. Als u de toelating verliest, mag u niet meer arbeidskrachten uitlenen. Als u werkt zonder toelating, kunt u een boete krijgen.

Ook bedrijven die arbeidskrachten inlenen van uitzendbureaus zonder toelating kunnen een boete krijgen. De wijziging van de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)’ gaat naar verwachting in op 1 januari 2026.

Geef een reactie