Zelfstandigen verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

young man in sleepwear suffering from headache in morning

Het kabinet wil dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen moeten straks een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte.

Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen. Met een verzekeringsplicht voor zelfstandigen zijn straks alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Met een verplichte verzekering worden ook kosten en risico’s voor de samenleving kleiner.

Voor wie?: zelfstandige ondernemers
Wanneer?: De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2027.

Geef een reactie